Laboratorul de cercetari si incercari al catedrei de constructii de beton armat

 

  Laboratorul efectuează studii experimentale în următoarele domenii principale:
 • Determinarea experimentală a caracteristicilor fizico-mecanice şi de durabilitate ale betonului şi armăturilor;
 • Încercarea elementelor din beton armat supuse la diferite tipuri de solicitări.
În laborator se desfăşoară activităţi didactice şi activităţi de cercetare. De asemenea, este laborator autorizat de gradul I de către Inspecţia de Stat în Construcţii.

Activitatea didactica: 

In cadrul orelor de laborator, studentii

 • deprind modul de efectuare a încercărilor standardizate pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale betonului şi armăturilor.
 • studiaza comportarea unor elemente din beton armat (capacitatea portantă, starea de deformaţie şi de fisurare) la diferite tipuri de solicitări prin încercări experimentale.  Activitatea de cercetare:

Laboratorul efectuează cercetări teoretice şi experimentale în domeniile următoare:

 • studiererea şi îmbunătăţirea comportării elementelor din beton armat la diferite tipuri de solicitări;
 • durabilitatea betonului armat.
Laboratorul este implicat în următoarele proiecte de cercetare:
 • proiecte din cadrul programelor naţionale de cercetare - dezvoltare şi inovare finanţate de Centrul Naţional de Management Programe, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării:
  •  
   • Metode experimentale convenţionale şi neconvenţionale de determinare a nivelurilor de performanţă a materialelor, elementelor şi structurilor de construcţii – METEX;
   • Cercetări multidisciplinare în vederea stabilirii unor soluţii particulare şi globale de reducere a impactului realizării, consolidării şi postutilizării construcţiilor asupra mediului natural – PROMED;
   • Materiale cimentoide ecoactive utilizate în construcţii - ECOMAT
 • programe de cercetare realizate pentru producătorii de betoane şi cimenturi (S.C. CARPAT BETON S.R.L., S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A., S.C. HOLCIM (ROMANIA) S.A., S.C. LAFARGE CIMENT ROMANIA S.A.)

De asemenea, laboratorul participă la elaborarea unor reglementări tehnice si standarde.   

 

Dotari:  

Laboratorul are in dotare urmatoarele echipamente:

 1. Echipamente pentru prepararea betonului (betoniere), determinarea caracteristicilor betonului proaspăt (tasare, aer oclus) menţinerea probelor în anumite condiţii de mediu (bazine termostatate, etuve, camere climatice);
 2. Echipamente pentru încercarea la solicitări mecanice, statice si dinamice ale betonului şi armăturilor: maşină universală de încercat cu pulsator (capacitate 1000 KN), maşină de încercat armături (capacitate 100 KN şi 400 KN), maşini pentru încercat betoane, (capacitate 3000 KN);
 3. Echipamente pentru încercări nedistructive: determinarea rezistenţei la compresiune a betonului (betonoscop, sclerometru), localizarea şi determinarea diametrelor armăturilor (pachometru),  determinarea in-situ a clorurilor din beton şi a coroziunii armăturilor;
 4. Echipamente pentru măsurarea forţelor şi variaţiilor dimensionale (dinamometre, extensometre, deformetre);
 5. Echipamente pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale cimenturilor        (malaxor, masa de şoc, presă – capacitate 250 KN);
 6. Echipamente pentru determinarea caracteristicilor de durabilitate ale betonului (masă de permeabilitate, cameră frigorifică, instalaţie pentru determinarea adâncimii de carbonatare în condiţii accelerate). 

 

Personal:

Şef Laborator :  Conf.dr. ing. Dan Paul Georgescu 

Fiz. Apostu Adelina

Asist. ing. Anca Ionescu

Tehn. Gologan Ştefan

Tehn. Munteanu Aurelia

Tehn. Pârvan Ion

Tehn. Perci Arested

 

 

Joomla templates by a4joomla